കൊള്ളക്കാരനയാ രത്നാകരൻ വാത്മീകിമഹർഷി ആയത്

രത്നാകരൻ എന്ന കൊള്ളക്കാരൻ വാത്മീകി മഹർഷി ആയത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല. 

അയാൾക്കു ചുറ്റും വാത്മീകം (ചിതൽപ്പുറ്റ് ) രൂപപ്പെട്ടതും വർഷങ്ങളുടെ സപര്യകൊണ്ടു തന്നെയാവണം. അദ്ദേഹം കഠിനതപസിനാൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം, ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത അനുഭവജ്ഞാനവും, അവ പ്രയോഗിക്കേണ്ട അവസരവും കൂടി ഒത്തു വന്നപ്പോൾ 'മാനിഷാദ' എന്ന ആദ്യ സംസ്കൃത ശ്ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പിറന്നുവീണുവെന്നാണ് പുരാണം പറയുന്നത്.

ഇതിവിടെപ്പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതുന്നവർ നിരവധിയുണ്ട്. അറിവും അനുഭവവും പ്രായോഗികതയും അനുപാതം തെറ്റാതെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മസാലക്കൂട്ടിൽ, ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളും കുറിപ്പുകളുമൊക്കെ പാകമാകുമ്പോൾ അതിന് അപാരമായ രുചി തന്നെ.

എന്നാൽ ചില എഴുത്തുകാരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വിമർശനാത്മക എഴുത്തുകൾക്ക് ആധാരമായി ഗൂഗിളിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നതും സത്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറുചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടുകയും പിന്നീട് കൊഞ്ഞനം കാണിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു. അറിവും അനുഭവവും പ്രായോഗികതയും ഒപ്പം ചേർന്നു നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും.

മാത്രവുമല്ലാ, അത്തരം അപൂർണമായ അറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ അപകടകരവുമായേക്കാം. 'മുറിവൈദ്യൻ ആളെക്കൊല്ലും ' എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ശരിയാണ്.

എഴുത്തുകാർ സത്യാന്വേഷികളാവണം. ചരിത്രമറിയുന്നവരാകുന്നതു ഏറ്റവും നല്ലത്. അതോടൊപ്പം പ്രായോഗികതയും ഉണ്ടാവണം. 

അതായത്, എത്ര ശരിയായ അറിവാണെങ്കിലും അത് അസ്ഥാനത്ത് പ്രയോഗിച്ചാൽ അവിടെ വളരുന്നത് അറിവല്ല, മുറിവ് മാത്രമായിരിക്കും. അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കൽ അപകടരമായേക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഒരു വിദ്വാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂഷണം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തേണ്ടത് ജ്ഞാനം (Wisdom) തന്നെയാണ്.

അറിവിൽ (Knowledge) നിന്നും ജ്ഞാനത്തിലേക്കു (Wisdom) കുറേ ദൂരമുണ്ട്. 

കണ്ണും ചെവിയും തുറന്നു പിടിക്കുക, വായിക്കുക. കേൾക്കുക, ചരിത്രം പഠിക്കുക, യാത്രകൾ ചെയ്യുക. അറിവും അനുഭവും പെരുകട്ടെ. 

എന്നാൽ ജ്ഞാനം (Wisdom) ഉണ്ടാകാൻ പഞ്ചേദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ അറിവിലൂടെ സാധ്യമല്ല. അതിനു വാത്മീകി മഹർഷിക്കു ഉണ്ടായതുപോലെ ആത്മേദ്രിയത്തിലൂടെയുള്ള യഥാർഥ കലർപ്പില്ലാത്ത ജ്ഞാനം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. (ചിതൽപ്പുറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിവ്; അവ താനെ ഉണ്ടാകട്ടെന്നേ)

വാൽ: ഞാൻ പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പാതിവെന്ത സത്യങ്ങളും, മുറി അറിവുകളും അസ്ഥാനത്ത് വിളമ്പി മനുഷ്യരെ തമ്മിൽത്തല്ലിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നിട്ടോ, എതിർ വാദങ്ങൾ കേൾക്കാനോ, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനോ തയ്യാറാകത്തുമില്ല. 

സർവ്വ വിജ്ഞാനവും തികഞ്ഞു മാത്രമേ എഴുതുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യാവൂ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.(അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും ഈ പണി നിർത്തേണ്ടി വരും). അത്തരത്തിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചിലർക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാൽ കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വന്നു.


Videos

News

Events

Articles

Articles  / Life Quotes