image

Difference Between a Treatment and a Cure

ഓഷോയുടെ ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയ ഒരു കഥയുണ്ട്.

ഒരാൾക്ക് ഒരു വയറു വേദന വരുന്നു, അയാൾ ഒരു സർജനെ കാണുന്നു. മരുന്നുകൾ ഫലിക്കാത്തതു കൊണ്ട്, അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയനാവേണ്ടി വരുന്നു. എന്നിട്ടും വേദന മാറാത്തതു കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരുകയാണ്. 

ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ കുറേ മരുന്നുകളും പല തരം സർജറിയും ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് അസുഖം മാറിയില്ല. പിന്നീട്, കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു തെരുവിൽ വച്ച് അയാളെ ആദ്യം സർജറി ചെയ്ത ഡോക്ടർ കാണുകയാണ്. 

"അല്ല താങ്കളുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറിയോ..?"

" ഓ.. മാറി.."

"അതെങ്ങനെ മാറി.. പലരും ചികിത്സിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണല്ലോ.."

"ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആഹാര രീതിയൊക്കെ മാറ്റി.. ഒരിത്തിരി ക്രമീകരണം വരുത്തി... അതോടെ അസുഖം മാറി.."

യാഥാർത്ഥ്യം ഈ കഥ പോലെയാണ്. നിസാരമായ കാര്യങ്ങളെ പോലും ബുദ്ധിജീവികളും ഡോക്ടർമാരും വളരെ വലുതാക്കാറുണ്ട്..! 

സ്വാനുഭവങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങിനെ തന്നെയായിരുന്നു. വൈദ്യ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച അറിവുകളൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ ധാരാളമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച നാളുകൾ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ചികിത്സ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ നാളുകളിലാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ രോഗിയേയും ജീവിതത്തേയും പഠിച്ചു വച്ച അറിവുകൾ കൊണ്ടു മാത്രം തൊട്ടെടുക്കാനാവില്ല എന്ന് മനസിലായി തുടങ്ങിയത്..!

കയ്യിലുള്ള അറിവുകൾ പലപ്പോഴും ഭൂത കണ്ണാടിയെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അറിവുകളുടെ സാങ്കേതികത യിലൂടെയും സിദ്ധാന്ത വടിവുകളിലൂടെയും മാത്രം രോഗത്തെ നോക്കുമ്പോൾ, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും സങ്കീർണ്ണമായിത്തീരും എന്നറിഞ്ഞത് അന്ന് മുതൽക്കാണ്..!

കാലം കഴിയവേ, വൈദ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, മുന്നിലിരിക്കുന്ന രോഗിയിൽ നിന്നും മനസിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന ബോധ്യം വന്നതോടെയാണ് സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി തുടങ്ങിയത്.

ഏത് വലിയ രോഗത്തെയും, അറിവുകളുടെ വലിയ മുൻ വിധികളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് പതിയെ നിർത്തിത്തുടങ്ങി. ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്കും വലിയ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായി.

മരുന്നിനൊപ്പം ആഹാരത്തേയും ജീവിത ശൈലിയേയും തിരുത്തിക്കൊണ്ടേ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയാനാകൂ എന്ന ബോധ്യം വന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും മരുന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ, വീണ്ടും അസുഖം മൂർഛിക്കുന്ന ഒരാളെ ഓർക്കുകയാണ്. പതിവായി കഴിക്കാറുള്ള മുതിരയായിരുന്നു വില്ലൻ..!

ഉഷ്ണ ഗുണവും അമ്ള പിത്ത വർദ്ധനവുമായ (Hyper acidity) മുതിര നിർത്തി ആയുർവേദം കഴിച്ചതോടെ, അയാളുടെ രോഗവും മാറി..!

എണ്ണകളും സമയം തെറ്റിയ ആഹാരവും മനശ്ചാഞ്ചല്യങ്ങളുമൊക്കെ, രോഗകാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമുകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്..!

എങ്ങനെ ഒക്കെ ആയാലും, എല്ലാ രോഗവും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ഒരു വൈദ്യനും ആവില്ല എന്നതാണ് ആത്യന്തികമായ സത്യം..!

സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ, അജ്ഞാതമായ ഒട്ടേറെ കാര്യ കാരണങ്ങളുടെ സമീകരണത്തിൽ മാത്രം സാദ്ധ്യമാകുന്ന  എന്തോ ഒന്ന് ചികിത്സ എന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയിലും ഉണ്ട്..!

സ്വന്തം കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, രോഗ ശമനമുണ്ടായ ചികിത്സ അനുഭവങ്ങൾ ഏറെ പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചികിത്സിച്ച് മാറാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഒരു പക്ഷേ,  ഇതേ അജ്ഞ്ഞേയത കൊണ്ടു തന്നെയാവാം...!

എന്തായാലും, ചികിത്സയെ ഒരു നിയോഗമായി കാണാനാണ് ഇഷ്ടം..!

മാറേണ്ട രോഗങ്ങൾ മാത്രമേ, ആത്യന്തികമായി ഒരു വൈദ്യൻ നിമിത്തം മാറുകയുള്ളൂ... അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, ഏതോ കർമ്മ ബന്ധത്തിൻ്റെ നൊടി നേരത്തെ പരിചയമാവാം ഓരോ ഡോക്ടറും രോഗിയും എന്നാണ് തോന്നാറുള്ളത്..!

ഒരു വൈദ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാനാവാത്ത വിധം, അതിൻ്റെ ഇഴയടുപ്പങ്ങൾ അത്രയേറെ ഗൂഢമാകാതെയും വയ്യല്ലോ..!


Premium Videos

see more

Videos

see more

News

see more

Events

see more

Articles

see more

Articles  / Spiritual

see more

Articles  / Life Quotes

see more