അല്പം കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ

വരൂ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാം...

വിവാഹ വാർഷികങ്ങളും കുടുംബവിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. അതിനെ എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത്തരം പോസ്റ്റുകൾ ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവർ, അഭിരുചികളിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവർ, ഒരേ കൂരക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും ജീവിക്കുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരകാര്യമൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെ. 

സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കു മൊക്കെ അതൊരു പ്രചോദനവും മാതൃകയുമാണ്. പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്.

പക്ഷേ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതിഭാവുകത്വം നിറഞ്ഞ പരസ്പര വർണ്ണനകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നല്ലത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മാൻപേടയാണ് എന്റെ ഭാര്യ, ഇതുവരെ ഒരു നിസാര വഴക്കു പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ശിവപാർവ്വതി മാർപോലെയാണ് എന്നൊന്നും വെച്ച് കാച്ചരുതേ.

അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും. മറ്റു വായനക്കാർ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം പങ്കാളിയുമായി ഒരു താരതമ്യപഠനമൊക്കെ നടത്തും. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ മാൻപേടയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ മൂശേട്ടയെ കാണുന്നവന്റെ അവസ്ഥ പറയേണ്ടല്ലോ.

മാനസികാവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവുമനുസരിച്ച് പാർവതിയും സരസ്വതിയും ലക്ഷ്മിയും പൂതനയും നാഗവല്ലിയും ഭദ്രകാളിയുമൊക്കെയായി ഭാര്യമാർ ചിലപ്പോൾ തകർത്താടാറില്ലേ?

സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാര ഭാവങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരും മികവോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാറില്ലേ?

നല്ലവശങ്ങൾ മാത്രം അല്ല, മോശമായ വശങ്ങൾ മാത്രവുമല്ല, ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ട്. പൊരുത്തപെടാനാകാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു, അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു - ആ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതല്ലേ നല്ലത്?

വാൽ: OP യിലോ പരിസര പ്രദേശത്തോ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഉത്തമദമ്പതികളെ ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതു കൊണ്ട് പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം. എന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം. തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ്.


Videos

News

Events

Articles

Articles  / Life Quotes